Lappeenrannan Agility Urheilijat, Tähtiseura!

Suomen Agilityliitto, Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry ja Olympiakomitea ovat myöntäneet Lappeenrannan Agility Urheilijat ry:lle Tähtimerkin

Tähtimerkin saavuttaneet seurat täyttävät Tähtiseura-ohjelman laatutekijät. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kehittämä laatuohjelma, joka tukee suomalaista urheiluseuratoimintaa ja sen elinvoimaa.

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla, liikkua ja harrastaa omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä.

Tähtiseura hanke käynnistettiin seuramme hallituksen toimesta helmikuussa 2023 ja kevään kuluessa kävimme läpi toimintamme osa-alueet Tähtiseura-hankkeen tarjoamilla työkaluilla.

Seurassamme toimintatavat olivat jo valmiiksi monilta osin Tähtiseuravaatimusten mukaisia, joten hankkeen ensimmäisen vaiheen tuoma näkyvin muutos toimintaamme liittyy toiminnan näkyväksi tekemiseen dokumentoimalla, kokoamalla tieto yhteen ja kotisivuja kehittämällä. Itsearvioinnin tuloksena löydettiin myös useita päivittäiseen toimintaan liittyviä päivitystarpeita, joista osa on jo otettu kevään kuluessa käyttöön.

30.5.2023 suoritetussa auditoinnissa Lappeenrannan Agility Urheilijoista tuli Suomen toinen Tähtiseura agilityssä. Auditoinnin suorittivat Suomen Agilityliiton koulutuspäällikkö Viljami Saarivuo ja Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n seurakehittäjä Tomi Sillanvuo. Seuran edustajina paikalla olivat Silja Pettinen, Marika Blom, Katriina Korpinen, Tiia Nordström ja Jarkko Hietasara.

Seurassamme on nyt Tähtiseura-statuksen myötä tukeva perusta seuran kehittämiseksi. Hanke ei siis pääty tähän, vaan nyt meillä on hyvät työkalut siirtyä eteenpäin kehittämään toimintaamme edelleen yhdessä seuralaisten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tässä meitä tukee huippuluokkaa olevat olosuhteet sekä positiivinen ja motivoitunut ilmapiiri seurassamme.

Lisätietoja löydätte kotisivuiltamme www.lau.fi ja www.tähtiseura.fi
Tiedustelut: lauhallitus[at]gmail.com

#meiänLAUma #Tähtiseura