Toimintakäsikirja

Lappeenrannan Agility Urheilijat ry:n Toimintakäsikirja löytyy oheisesta linkistä. 

Toimintakäsikirja on julkinen dokumentti siitä, miten seurassamme toimitaan. Toimintakäsikirja ei ole koskaan täysin valmis vaan se kehittyy seuran toiminnan ja toimintaympäristön mukana.

Tämä toimintakäsikirja liitteineen nivoo yhteen keskeiset dokumentit, joissa avaamme yleisesti toimintaamme, sääntöjämme, linjauksia, kuin myös yksityiskohtaisemmin tähtiseuralta vaadittavia laatutekijöitä

Toimintakäsikirjan tarkoituksena on

  • luoda yhteinen käsitys seurasta
  • helpottaa seuran perustoimintaa
  • hahmottaa seuran kannalta tärkeät kokonaisuudet ja prosessit
  • turvata seuran jatkuva kehitys, erityisesti toimijoiden vaihtuessa
  • auttaa uusien vapaaehtoisten ja työntekijöiden perehdytyksessä
  • vahvistaa käsitystä seuran toimintakulttuurista ja laadusta niin seuran sisällä kuin ulkopuolisten silmissä

Comments are closed.