Syyskokouksen tiivistelmä

Syyskokous oli 8.11.2019 ja paikalla oli 38 äänivaltaista jäsentä.

Kokouksessa käsitellyt ja päätetyt asiat:

 • Toimintasuunnitelma käytiin läpi ja hyväksyttiin
 • Hyväksyttiin hallituksen esitys pitää liittymis- ja jäsenmaksut samalla tasolla kuin vuonna 2019
 • Treenimaksut hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti pitää samalla tasolla kuin vuonna 2019
 • Talousarviosta keskusteltiin ja hallituksen esitys hyväksyttiin
 • Tulevana vuonna on 12 virallista kisapäivää sekä seuranmestaruukisat ja kinkansulatusepikset. Näistä tulee yhteensä n. 484 talkoovuoroa. Hallituksen esitys ensi vuodelle talkoomääräksi on 4 talkoovuoroa/hlö ja tämä esitys hyväksyttiin. Uusi talkoovuorolista esiteltiin tässä yhteydessä. Talkoohyvitykset pysyvät samoina kuin vuonna 2019.
 • Puheenjohtajana jatkaa Elisa Härkönen, joka valittiin tehtävään ilman vastaehdokasta.
 • Erovuorossa hallituksesta oli Anne Lind ja Maria Laaksonen, joista kumpikin oli ilmoittanut ettei ole käytettävissä seuraavaan hallitukseen. Varsinaiseksi hallituksen jäseniksi oli ehdolla Jonna Haiko, Nea Ahola ja Elina Pirhonen. Suljetussa lippuäänestyksessä äänestystulos oli seuraava:
 1. Elina Pirhonen 29 ääntä
 2. Nea Ahola 29 ääntä
 3. Jonna Haiko 10 ääntä

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Elina Pirhonen ja Nea Ahola kaudeksi 2020-2022.

 • Hallituksen varajäsen Marika Blom erovuorossa, käytettävissä seuraavassa hallituksessa tarvittaessa. Ehdokkaiksi ilmoittautui Maiju Lantta ja Jonna Haiko, jotka valittiin varajäseniksi vuodelle 2020.
 • Valittiin vuodelle 2019 ja vuodelle 2020 tilintarkastajaksi HT Virve Juntunen.
 • Syyskokous valtuutti hallituksen valitsemaan varatilintarkastajan vuodelle 2020.
 • Toimikuntiin tulee henkilötäydennyksiä ja näitä käydään läpi hallitusten vaihtokokouksessa vuoden 2020 alussa.
 • Seuran edustaja Lappeenrannan Agilityhallit Oy:n yhtiökokouksessa on Antti Karhunen.
 • Koulutustoimikunta esitteli koulutuksen kehittämistä ”Kohti tavoitteellista treenaamista”. Tästä visiosta koulutustoimikunta tiedottaa enemmän, kun suunnitelma on hioutunut lopulliseen muotoonsa.
 • Jäsenistöltä kysytään mielipidettä seuranmestaruuskisojen ajankohdasta. Kysely toteutetaan seuran kotisivuilla.
 • Seura tulee velvoittamaan lisenssiä kaikilta treenaajilta, tästä tiedotetaan tarkemmin alkuvuodesta 2020.
 • SM-joukkueiden valintakriteerit uudistetaan. Keskustelutilaisuus oli 25.11., jonka perusteella työryhmä tulee tekemään hallitukselle ehdotuksen kriteereistä.
 • Vuoden 2021 alusta alkaen hallivuokra on nousemassa. Syyskokouksessa keskusteltiin, onko vaihtoehtona halliajan vuokraus ulospäin vai nostetaanko treenimaksuja kattamaan vuokrannousu. Vuosi 2020 vielä pärjätään, joten asiasta keskustellaan lisää kevätkokouksessa, jolloin asiasta tehdään päätös.

 

Comments are closed.