Hallituksen joulukuun kokouksen tiivistelmä

Vuoden 2019 hallituksen viimeinen kokous pidettiin 17.12.2019.

Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin seuraavista asioista:

 1. Kilpailutoimikunnan asioita:
  – Vuoden agilitykoiran säännöistä käytiin pistetaulukkoa läpi ja tehtiin muutokset pistelaskutapaan, jotka tulevat voimaan heti.
  – Vuoden agilitykoiran palkinnoista kilpailutoimikunta tekee ehdotukset seuraavalle hallitukselle, joka päättää palkinnoista vuodesta 2020 eteenpäin.
 1. Koulutustoimikunnan asioita:
  – AVA-koulutukset tammikuussa seuralaisille ilmaisia. Koulutuspäivät ovat: AVA1 4.1.2020 ja AVA2 18.1.2020. Näihin tullut hyvin ilmoittautumisia.
 1. Paula Happo luopuu rahastonhoitajan tehtävästä ja tilalle valittiin Tiina Mynttinen. Paula on luvannut perehdyttää Tiinan tehtäviin.
 2. Seurapipoja tilattiin 60 kappaletta ennakkotilausten (55 kpl) mukaisesti ja 5 pipoa on myymättä (tilanne 17.12.2019). Jos joku seuralainen ei ole ehtinyt reagoimaan pipotilaukseen ja tällaisen seurapipon haluaa, voi olla yhteydessä seuran puheenjohtajaan Elisa Härköseen.
 3. Stipendihakemuksia tuli 3 kappaletta ja jokaiselle hakijalle myönnettiin stipendi.
 4. Tuomaripäivien matkalaskuista ohjeistetaan tekemään matkalasku ja laittamaan se rahastonhoitajalle.
 5. TopTeam tuet: kysytään kaikilta TopTeamiin valituilta onko kiinnostusta seuran tukeen ja mitä tuen saaja on valmis antamaan seuralle takaisin koulutuksien muodossa.
 6. Hallitus myönsi Miisa Rapille luvan järjestää tukiepikset FMBB-kisamatkaa varten. Miisa itse huolehtii ajankohdista sekä muista tarvittavista järjestelyistä.
 7. Uusi yhteistyökumppani vuodelle 2020 on Husse.
 8. Halliyhtiölle viedään tiedoksi hallin ruohomaton huollon tarve sekä uuden tulostimen
 9. Vanhan hallituksen ja uuden hallituksen vaihtokokous on torstaina 2.1.2020.

Comments are closed.